Hydro Bouw AdviesHydro Bouw AdviesHydro Bouw Advies

Advies

Schimmelvorming in je huis

Vocht en schimmels in een woning verhogen het risico op gezondheidsproblemen zoals astma, luchtwegklachten en luchtweginfecties. Vocht- en schimmelproblemen komen vooral voor in oudere woningen maar ook bij nieuwbouw komen vocht- en schimmelproblemen voor.

40 procent van de sociale huurwoningen bestaat uit woningen die voor 1968 zijn gebouwd. Dus bij ongeveer 10% van de woningvoorraad komen veel vocht- en schimmelproblemen voor. Er heerst nog altijd veel onduidelijkheid over de oorzaken van vocht- en schimmelproblemen. Betreft het een bouwkundig probleem, of is het bewonersgedrag? Omdat het voor veel partijen lastig is om deze vragen correct te beantwoorden  verblijven de bewoners vaak te lang in een huis met vocht- en schimmelproblemen. Betrouwbaar onderzoek naar de oorzaak is van belang. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek over de mogelijke oorzaak kan er zowel een bouwtechnische oplossing zijn als aanpassing van bewonersgedrag.

Schimmelvorming in je huis

Vocht en schimmels in een woning verhogen het risico op gezondheidsproblemen zoals astma, luchtwegklachten en luchtweginfecties. Vocht- en schimmelproblemen komen vooral voor in oudere woningen maar ook bij nieuwbouw komen vocht- en schimmelproblemen voor.

© Copyright 2004-2021 - HBA Nederland
This site is powered by Mefan Consultancy